O násNaša činnosť začala 10.10.2009 z popudu Jozefa Luláka a Juraja Putirku založiť spolok - krúžok zberateľov všeličoho. Krúžok patril a doposiaľ "jestvuje" pod CVČ - Bytča.
Zo začiatku členovia klubu zbierajú poštové známky, pohľadnice, mince - zbierky sú rozhárané, niektorí členovia majú svoje zbierky v krabičkách, sáčkoch a dokonca mince v hlinenom prasiatku.

Stretnutia sa konajú v požiarnej zbrojnici každú sobotu.
Požiarná zbrojnica
Postupom času sa zbierky upravujú a formujú, čomu napomáha aj finančná pomoc od CVČ Bytča (výborná spolupráca s riaditeľkou CVČ Mgr. Hlavoňovou) - každý rok na Vianoce a koniec školského roku - postupne zakupujeme zásobníky, albumy, literatúru, pomôcky. Začíname mať aj vyššie ciele a skúšame po vyše 100 rokoch vydať pohľadnicu Hliníka (kedysi maď. Vágagyagos).

Na jar 2010 prebehne fotenie jednotlivých častí Hliníka - Kút, Skotňa, Vystrkov, Žabinec, Záhumnie, Kúpeľ, kaplnka, kostolík,... Avšak termín vydania sa stále odďaľuje - na príčíne sú peniaze, nedostatok času, nepochopenie kompetentných.
V tomto roku pred prázdninami sa začíname zaujímať o rozbitú a ošarpanú obecnú infotabuľu, ktorá visí na požiarnej zbrojnici. Miroslav Frolo nám po dohovore tabuľu dáva do užívania. Cez prázdniny tabuľu opravujeme, natierame, zasklíme.
V ústrety nám vychádza p. Boško - plechársky majster na dôchodku a zdarma nám ju oplechuje a taktiež majiteľ pozemku p. Martin Majtán dovolí zavesiť bezplatne na plot (oproti cintorínu).
p. Boškop. Majtán
Infotabuľa

Na jeseň 2010 predsa len po veľkých útrapách vydávame v spolupráci (finančnej pomoci) Hlasy a ohlasy Bytčianska a KF 53-38 Bytča pohľadnice:
1x kresťanskú tématiku
1x miestopisnú
Hliník - kresťanskáHliník - miestopis

V náklade 500 a 500 kusov. Z predaja sme si sľubovali finančné prostriedky, ktoré by sme použili v klube.

Na jar roku 2011 žiadame mesto Bytča o štatút mestského klubu. Je nám vyhovené, žiaľ bez rozpočtu.
Do klubu prichádza Ing. Stanislav Chúra, Ľubomír Kočner, PhDr. Martin Gácik. Od začiatku založenia spolupracuje s klubom dlhoročný zberateľ známok, pohľadníc a minci p. Ján Gumančik, rodák z Veľkého Rovného.
p. Chúrap. KočnérPhDr. Martin Gácikp. Gumančík
Tak isto nás pravidelne navštevuje p. Stanislav Helmeš a p. Michal Krúpa, ktorí sú svojimi vedomosťami a skúsenosťami veľmi nápomocní v klube.
p. Helmešp. Krúpa
Klub navštevujú aj bratia - Janko a Marián Fundárkovci žijúci v Žiline, ale duchom prítomní v Bytči a Hliníku.
Ján FundárekMarián Fundárek
Taktiež klubové schôdzky v r. 2011 navštívil aj Ivan Štefaniak, manželia Chalúpkovci, Jozef Gaňa z Hrabového a Frantíšek Garabík z Bytče - dlhoročný zberateľ pivných etikiet.
manželia Chalúpkovcip. Garabík
V roku 2011 prichádza ešte k jednej výraznej zmene - sobotňajšie schôdzky nahrádzajú piatkové a miesto konania zaniká pre neochotu kompetentných z technických príčin. Miesto piatkových  stretávok so súhlasom majiteľa p. Jaroslava Dzurca začína "fungovať" v útulných priestoroch penziónu Royal.

p. Jaroslav DzurecPenzión Royal

Na začiatku roka 2012 nás zasiahla smutná správa. Dňa 29. 1. 2012 zomrel pán Ondrej Petrovský - ktorý bol pri zrode naších pohľadníc - chodil s nami a pomenoval jednotlivé časti Hliníka. Česť jeho pamiatke.

Ondrej Petrovský

Už pri zrode klubu sme sa pohrávali s myšlienkou mať svoju vlastnú pečiatku. Návrhov nebolo konca, medzi prvé návrhy patril aj tento návrh, ktorý sme časom zavrhli.

Návrh pečiatky ZK 2011

Až v lete 2012 nám pomohla Zdenka Hrtanková, ktorá oslovila svojho českého kolegu Petra Fodora a ten nám spravil skycu a od skyce bol už len krok ku realizácií.

Návrh pečiatky ZK 2012

A tak prvý prázdninový týždeň priniesol podpredseda Juraj Putirka dve pečiatky. Jedna je s 10 hal., druhá s 20 hal. 

Pečiatka ZK

Dňa 7. 9. 2012 nás milo prekvapila návšteva bytčianských filatelistov Dr. Otta Gáťu, S. Helmeša a Michala Krúpu, ktorí nám zvestovali príjemnú novinu - 30 dní filatelie budú v v Bytči (september 2013) a my sme boli požiadaní o spoluprácu, ktorú sme samozrejme neodmietli. 

Na konci roka 2012 sme znovu usporiadali „končiny“  roka, kde nechýbali chlebíčky, zákusky, zemiakové pagáče p. Bokovej,  „hriate“ Ing. Chúru. Takto sme ukončili rok 2012.

© Zberateľský klub - Hliník nad Váhom | Design by: LernVid.com