Notafilia


Notafília (anglicky notaphily) je zberateľský obor zaoberajúci sa zbieraním a štúdiom bankoviek, papierových peňazí a platidiel. Je blízkou príbuznou numizmatiky, od roku 1970 bola ustanovená ako samostatný zberateľský obor. Najznámejším prispievateľom k štúdiu notafílie je Alebert Pick, ktorého katalógy (Standard Catalog of World Paper Money) sú doslova „bibliou“ pre všetkých zberateľov bankoviek.

 

Štátovky I. emisia (1919)


 

Štátovky II. emisia (1920-1923)Bankovky NBČS (1926-1939)


 

Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)


 

Slovenský štát (1939-1945)


 

Korunové poukážky ČSR (1944)


 

Kolkované peniaze na Slovensku (1945)


 

Poukážky ČSR kolkované na Slovensku (1945)


 

Bankovky a štátovky (1945-1953)

 

 

Štátovky a bankovky (1953-1993)


© Zberateľský klub - Hliník nad Váhom | Design by: LernVid.com