Klubové schôdzeSchôdze sa konajú každý piatok okrem prázdninových mesiacov (júl, august) v čase od 18:00 do 20:00 v penzióne Royal v Hliníku nad Váhom.

© Zberateľský klub - Hliník nad Váhom | Design by: LernVid.com