Numizmatika


Numizmatika je zberateľstvo mincí. Zbierajú sa hlavne mince, ktoré boli v obehu, alebo boli pre obeh určené. Ďalej sa môžu zbierať aj chybné mince, ktoré majú danú chybu priamo od výroby. V poslednom čase je veľmi obľúbené zbieranie pamätných mincí vyrobených zo vzácnych kovov (napr. zlato, striebro, platina, paládium). Pojmom numizmatika sa bežne medzi ľuďmi označuje zberateľstvo mincí.

Pomôcky

Pomôcky sú neoddeliteľnou súčasťou tohto koníčka. Hlavné pomôcky pre zberateľov sú:

  • katalógy mincí
  • úložné systémy a organizátori pre mince (napr. etue, album, bublinky na mince, papierové rámčeky ...)
  • nástroj na manipuláciu s mincami (napr. pinzeta na mince, bavlnené rukavice, ...)
  • čistiace prostriedky pre mince

© Zberateľský klub - Hliník nad Váhom | Design by: LernVid.com